Cách viết Content Marketing hiệu quả

Viết sao cho hay

1. Dùng những câu ngắn

 • “For sale: baby shoes, never worn.”
 • Test nhanh tại nhà, an toàn tuyệt đối.
 • Trà sữa đài loan, chưa ai thất vọng.
 • Quảng cáo ra đơn, hoặc free.

2. Dùng câu khẳng định

 • Không ngon không lấy tiền => Ngon hoặc free.
 • Không nói thách => 1 giá, không 2 lời

3. Dùng câu phủ định

 • Không đẹp đền tiền gấp đôi
 • Hút mỡ không đau đớn
 • Quảng cáo không nói láo
 • Không ai có thể rời mắt khỏi bạn
 • Tư vấn chuẩn xác, không thông cảm, không xin lỗi

4. Chia bài thành nhiều đoạn

 • Có heading.
 • Có một ý nhất định, không xa rời chủ đề chính.
 • Dài quá thì tách nhỏ hơn.

5. Bài không dông dài

 • Diễn đạt đủ ý.
 • Dài ngắn đều được.
 • Chèn ảnh vào bài dài để nhìn bớt chữ.

6. Đúng bối cảnh, đối tượng

 • Đưa bài đến đúng đối tượng
 • Link kiến thức cần biết để hiểu bài viết đầu bài (nếu cần)
 • Viết cho một nhóm đối tượng nhất định, not everyone

Nguồn tham khảo: copyblogger.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *