Sản phẩm không được phép chạy quảng cáo, phải làm sao?

Một số sản phẩm sẽ bị google và facebook và các nền tảng khác cấm chạy quảng cáo mình sẽ cân nhắc các option 1. Dùng các kênh không phải ads như SEO google Influencer facebook Post bài trong group facebook Mua post các page lớn Yếu điểm lớn nhất là không nhắm địa lý… Continue reading Sản phẩm không được phép chạy quảng cáo, phải làm sao?