Sản phẩm không được phép chạy quảng cáo, phải làm sao?

Một số sản phẩm sẽ bị google và facebook và các nền tảng khác cấm chạy quảng cáo mình sẽ cân nhắc các option

1. Dùng các kênh không phải ads như

 • SEO google
 • Influencer facebook
 • Post bài trong group facebook
 • Mua post các page lớn
 • Yếu điểm lớn nhất là không nhắm địa lý được.

2. Lách luật bằng cách

 • Gọi sản phẩm bằng một tên khác.
 • Quảng cáo bài viết về sản phẩm, sau đó link đến trang landing page bán sản phẩm
 • Thường sẽ bị giảm hiệu quả, và nguy cơ bị reject, không tốt cho tài khoản.

3. Bán bắc cầu

 • Quảng cáo những nội dung liên quan đến sản phẩm, như hướng dẫn sử dụng, câu chuyện liên quan sản phẩm …
 • Quảng cáo 1 sản phẩm khác liên quan, đưa đến landing page, landing page có bán thêm sản phẩm chính. Có thể chèn thêm link landing page của sản phẩm chính luôn.
 • Lấy user thông qua sản phẩm khác, sau đó bán cho số user này. Ví dụ như bảo họ cài app để được bác sĩ tư vấn miễn phí, sau đó mình tha hồ đặt ads trong app, gửi thông báo quảng cáo, làm khéo chút để không phản cảm là được. Có thể chèn thêm link landing page của sản phẩm chính khi chạy ads cài app.
 • Yếu điểm là hiệu quả sản phẩm chính có thể không cao.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *