Content Marketing Pieces

Một số ý tưởng thú vị cóp nhặt được để làm quảng cáo

Video promote video của Pan piano

Cosplay sexy girl đánh piano

Có thể promote dàn âm thanh bằng video như này

Cho vịt ăn phong cách DJ

Promote phần mềm chỉnh sửa âm thanh, or headphone cũng được

Convert tiếng mèo thành music

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *