Cách làm hình ảnh quảng cáo thu hút

1. Độ tương phản

Hình ảnh phải catch attention, phải nhìn nổi hơn các phần khác trong khung nhìn của khách, không thì rất dễ bị lướt qua.

Tổng thể màu sắc của tấm hình phải tương phản với màu sắc bên ngoài tấm hình. Nếu quảng cáo trên facebook thì người dùng có 2 theme là tối và sáng, mình phải né trắng và mọi shade black ra.

Mình sẽ chọn màu mà sẽ nổi bật trên 2 màu theme của facebook để làm màu chủ đạo cho hình, như màu cam ở hình dưới.

2. Độ ưu tiên

Thông điệp chính cần phải to nhất, vị trí phía trên(vì viewer nhìn từ trên xuống), độ tương phản cao nhất để khi nhìn vào tấm hình sẽ được nhìn thấy đầu tiên, thường sẽ là tên sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm.

Các thông điệp phụ sẽ nhỏ hơn chút, vị trí thấp hơn chút, độ tương phản thấp hơn chút để được chú ý thứ 2.

Các thông điệp bổ sung thì nhỏ nhất hoặc độ tương phản thấp nhất, nếu là chữ thì phải vẫn nhìn thấy được rõ ràng, để khi chú ý thì vẫn đọc được.

Trong ảnh dưới thì TEST COVID là thông điệp chính, “bộ kit” và giá cả là phụ, tên miền và số phone là bổ sung.

Ví dụ về độ ưu tiên cho ảnh quảng cáo

3. Tập trung

Thông điệp chỉ nên ngắn gọn, nêu các ý chính:

  • Bán cái gì ?
  • Thương hiệu nào ?
  • Bán giá nào ? (optional, recommended)
  • Tại sao mua của mình ? (optional, recommended)
  • Số phone (optional, recommended)

Hình ảnh ở phần độ ưu tiên có gần đủ, chưa có logo thương hiệu, tại sao của mình thì đã nằm luôn trong giá bán, vì nó rẻ hơn thị trường chút (tại thời điểm đó).

4. Kích thước

Dành cho facebook:

Width >= 1200px, vuông hoặc 5×4.

Facebook recommend vuông, đẹp trên news feed mọi thiết bị.

Làm 5×4 thì trên mobile sẽ chiếm space nhiều hơn, nổi bật hơn, nhưng khi lên màn hình ngang (như desktop) thì sẽ bị fill 2 bên cho thành vuông(hình trái bên dưới). Nền hoặc viền 2 bên 1 màu thì sẽ không bị gãy background. Không nên dài hơn, vì sẽ bị tràn màn hình mobile hoặc bị thu quá nhỏ trên desktop.

Ảnh 5×4 trên desktop background gradient
Ảnh 5×4 trên desktop background 1 màu

Kết luận: làm vuông hoặc (5×4 với background 1 màu) để chiếm space, nếu dùng 5×4 mà dùng background không phải 1 màu thì 2 bên sẽ hơi lạc quẻ, không đẹp.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *