Project hỗ trợ giáo viên

Đọc báo thì thấy lương giáo viên rất bèo bọt, nếu không đi dạy thêm, không có nghề phụ thì không đủ sống, và vấn đề này bao đời bộ trưởng bộ giáo dục đã hứa tăng lương nhưng không làm được, thế nên mình nghĩ cộng đồng nên hỗ trợ họ chút, vì suy… Continue reading Project hỗ trợ giáo viên

Published
Categorized as project