Mini game livestream

I will livestream play games with someone on tiktok maybe. I will state the reward first. People will bid their money to play with me, highest bidder win the chances and send me money, but first, it was free. If they win, I will give them reward. They can take reward as money. They can… Continue reading Mini game livestream

Published
Categorized as project

Ăn uống có trách nhiệm

Mình sẽ gọi những người cân nặng vừa phải là những người dáng đẹp. Trong app edoctor sẽ có chức năng gì đó để đo cân nặng hoặc độ béo, có chức năng tìm kiếm quán ăn uống cho người dáng đẹp, tìm trên bản đồ tiệm gần nhất, show thông tin của tiệm luôn,… Continue reading Ăn uống có trách nhiệm

Project hỗ trợ giáo viên

Đọc báo thì thấy lương giáo viên rất bèo bọt, nếu không đi dạy thêm, không có nghề phụ thì không đủ sống, và vấn đề này bao đời bộ trưởng bộ giáo dục đã hứa tăng lương nhưng không làm được, thế nên mình nghĩ cộng đồng nên hỗ trợ họ chút, vì suy… Continue reading Project hỗ trợ giáo viên

Published
Categorized as project